Wat doen wij?

‘Herontwikkelen van gebouwen in kanswijken naar epicentra van (startend) ondernemerschap, inspiratie en verbinding’

Social Impact Real Estate (her)ontwikkelt vastgoed of stadsgebieden naar omgevingen die inspireren en verbinden. Gebouwen die ondernemerschap activeren en werkgelegenheid creëren. Ontmoetingsplaatsen die zorgen voor levendigheid en beweging in een buurt. En daarmee de ‘ogen in de straat’ terugbrengen en sociale netwerken ondersteunen. Gebieden die zorgen voor noodzakelijke diversiteit van mensen. Waardoor een stad interessant en dynamisch blijft en aantrekkelijk voor alle bewoners, bezoekers en bedrijven.

In 2030 leeft zestig procent van de wereldbevolking in stedelijke regio’s. Hoewel de snelste en grootste groei in Azië en Afrika wordt verwacht, zet ook in Europa deze trend door. Een ontwikkeling die met name in de grote steden plaatsvindt. Zo groeit London twee keer zo snel als de rest van het Verenigd Koninkrijk. 1 Maar ook in Nederland groeien de grote stedelijke gebieden significant. Steeds meer Nederlanders, waar dan ook vandaan, vestigen zich bij voorkeur in grote steden.

In de ontwikkeling van grote steden is het proces van ‘gentrificatie’ overal zichtbaar. In de oude vooroorlogse wijken vestigen zich eerst de kunstenaars, vervolgens komen de hipstertentjes, daarna kopen jonge tweeverdieners alle huizen op. Voor de oorspronkelijke ‘armere’ bewoners is vaak op langere termijn geen plaats. De grenzen van wel of geen werk, hoger of lager opgeleid, kansrijk en kansarm, met alle bijbehorende problemen, worden steeds pijnlijker zichtbaar. Maar hoe kunnen ook die bewoners profiteren van de energie en middelen die vrijkomen bij de (her)ontwikkeling van hun wijk?

Daarom herontwikkelen wij gebouwen in kanswijken naar epicentra van (startend) ondernemerschap, inspiratie en verbinding tussen oude en nieuwe bewoners. Zo draagt Social Impact Real Estate bij aan de leefbaarheid van steden. Waar straks iedere wijk een gezellige en veilige Go Zone is, waar je graag wilt wonen en werken. Steden waar iedereen meetelt en waar mensen naar elkaar omkijken.

1 Bron: PWC