Werkwijze

Het herontwikkelen van vastgoed waarmee een positieve sociale samenhang wordt gegenereerd is een proces waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn

  • Het vastgoed is meestal bezit van de (lokale) overheid. Het stadsbestuur wil doelstellingen, zoals bijvoorbeeld het creëren van werkgelegenheid, terugzien in de invulling van het vastgoed. Daarom stellen wij duidelijke doelen en maken haalbare en meetbare afspraken over de sociale doelstellingen.
  • Het betrekken van bewoners en lokale ondernemers bij een herontwikkeling geeft een interessante dynamiek aan het project. Een proces dat vaak langere betrokkenheid vereist. Daarom blijven wij actief totdat zaken als zelforganisatie, samenwerking, ondernemerschap en sociale doelstellingen zijn gewaarborgd.
  • Herontwikkelingen die sociale impact moeten genereren vergen een grote mate van creativiteit. Maar ook doorzettingsvermogen om op lange termijn financieel rendement te garanderen. Daarom werken we samen met ontwikkelaars en architecten met een bewezen trackrecord. Die verder kijken dan de bouwkundige- of ontwerpaspecten van het gebouw. Daarbij zoeken we naar efficiënte manieren van hergebruik en co-creatie om de investeringen optimaal in te zetten en laag te houden.
  • Gevestigde ondernemingen die de noodzaak en potentie zien om zich te vestigen in een kansarme omgeving. Die graag onderdeel willen zijn van een transitie naar een sociale en duurzame omgeving.